top of page
Persondatapolitik hos FrontLiners

Kort intro om persondatapolitik ved foreningen Frontliners

For at du kan være medlem og gå til dans hos os, har vi for følgende oplysninger

- Navn

- Adresse

- Telefonnummer og e-mailadresse

 

Vi foretager registrering af dine personligt afgivne oplysninger, med det formål,

at kunne tilbyde dig undervisning på hold i Newline dans i vores forening og

under DGI som hovedorganisation.

Medlemmer af bestyrelsen har adgang til de oplysninger, der er registreret om dig.

Den dataansvarlige i FrontLiners er formand Susanne Sarud.

 

Vi opbevarer medlemsoplysninger på Gmail, beskyttet af password.

Oplysninger afgivet til FrontLiners videregives eller sælges på ingen måde til

tredjemand, og vi registrerer ingen særligt personfølsomme oplysninger.

 

Som registreret hos FrontLiners, har du altid ret til at gøre indsigelse mod

registreringen. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig.

Disse rettigheder har du i henhold til persondataforordningen (GDPR),

og henvendelse i forbindelse hermed rettes til FrontLiners via

e-mail 4200frontliners@gmail.dk

Du bedes desuden være opmærksom på, at der ofte vil blive taget billeder i

forbindelse med fælles arrangementer – disse kan evt. ses på vores hjemmeside.

Ønsker du ikke at fremstå på billeder, så bedes du gøre bestyrelsen opmærksom på dette.

Revideret den 21. november 2023

bottom of page